| Tư vấn - 0986.762.429
     | Lễ tân - 0383.560.159
Súp hải sản
Súp đuôi bò
Súp bánh gạo
Súp bò hầm cây dương xỉ